צילומים היסטוריים מישראל

צילומים סרוקים מחתימת הסכם

השלום ישראל-ירדן 1994

ומלוויית יצחק רבין 1995

(אוסף משפחת פנינה בור)

(כל הזכויות שמורות)

צילומים משפחתיים עתיקים

צילומים שחור-לבן סרוקים וצבועים

גרמניה 1846-1927

(אוסף משפחת דני סימון)

(כל הזכויות שמורות)

צילומים היסטוריים מהעולם

צילומים סרוקים של קיסר אתיופיה היילה סלאסי ושל המלכה אליזבט השנייה באתיופיה 1965

(אוסף משפחת שמואל איתן)

(כל הזכויות שמורות)