top of page

ההסטוריה ללא המסרקה

העולם יכול היה להיראות אחרת אם המסרקה הייתה קיימת קודם...

לא נורא, אף פעם לא מאוחר -

גבו את ההסטוריה של המשפחה שלכם, הצילו את הצילומים, הנגטיבים, השקופיות והמסמכים עכשיו.

צרו קשר עכשיו

bottom of page