top of page
סריקת צילומים ואלבומי תמונות מכל הסוגים

סריקת צילומים ישנים  המרת צילומים ישנים
סריקת תמונות ישנות    המרת תמונות ישנות
סריקת אלבומים ישנים המרת אלבומים ישנים

הצילומים שלכם, שנמצאים כבר עשרות שנים בקופסאות, או אלבומי התמונות שלכם, תופסים אבק, דוהים ונאכלים על ידי חרקים ושיני הזמן. חבל על כל רגע - הצילו את התמונות עכשיו. בהשקעה קטנה לכל תמונה תצילו ותשמרו אותה למען הדורות הבאים.

 

שירות הסריקה כולל: פירוק אלבומים מכל הסוגים, סידור צילומים, סריקת דפי אלבומים שלמים, סריקת הצילומים באיכות גבוהה, שיפור חדות, הורדת שוליים, שחזור צבעים לצילומים דהויים, סידור הקבצים בספריות והעלאת התמונות לענן פרטי משלכם לגיבוי ולשיתוף.

אין צורך לסרוק את כל אלפי התמונות בבת אחת: בחרו תחילה את האלבומים והצילומים היקרים ביותר ללבכם, את התמונות מהטיולים שמופיעים בהן אנשים ולא רק נוף וכד'.

הצילומים מפורקים  מהאלבומים לצורך הסריקה ומוחזרים במעטפות לפי האלבומים המקוריים.

אפשרות לסריקת אלבומים נדירים ומיוחדים ללא פירוק.

סריקה מקצועית באיכות גבוהה לארכיונים.

 

המחיר כולל - בנוסף לסריקה עצמה - ליווי צמוד במשך התהליך ולאחריו:

פגישה עם הלקוח ליעוץ מקצועי תיעוד החומר ובחירה סלקטיבית של חומרים לסריקה, סידור מיון וניקוי אבק מצילומים, סריקה ידנית של התמונות באיכות גבוהה, הסרת שוליים מתמונות ישנות, שחזור צבע לתמונות דהויות, סידור קבצים בספריות, דיסק עם ספריות הקבצים, הדרכה ותמיכה טכנית בגמר התהליך.

צרו קשר עכשיו

bottom of page